advokatdanilchuk@gmail.com
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».

Підпишіться на нас:

Кримінальне право‼Завітали непрохані гості з обшуком? Все про обшук

📌Передбачити проведення обшуку заздалегідь зазвичай складно, оскільки судові засідання, на яких розглядається питання про надання слідчим суддею дозволу слідчому та/або прокурору відбуваються без участі власника/користувача приміщення, а доступ до таких судових рішень може бути обмежений.

📌Але, все ж таки є певні індикатори, що можуть свідчити як про відкрите кримінальне провадження, так і про можливий обшук в майбутньому.
📌Такими індикаторами є:
✅Запити (вимоги) правоохоронних органів про надання копій документів;
✅Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів;
✅кримінальне провадження (фактове), де фігурантом може бути Ваша компанія або контрагент;
✅Здійснення перевірок контролюючими органами;
✅Виклики до суду/правоохоронних органів.

‼Підстави для проведення обшуку.
📌Обшук є одним із інструментів правоохоронців, що спрямований на отримання доказів та відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушенням, або встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
📌Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Винятком з цього є лише дії, пов’язані із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.
📌Але навіть таке проникнення до житла чи іншого володіння особи має бути в подальшому легалізовано шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.
📌Із вищезазначеного слідує, що обшук може бути проведений або на підставі добровільної згоди власника/користувача приміщення або слідчий за погодженням з прокурором, або прокурор мають звернутися із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку до слідчого судді.
📌У випадку задоволення клопотання, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку має містити наступну інформацію:
✅Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення;
✅Відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
✅Положення закону, на підставі якого постановлена ухвала;
✅Відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
✅Відомості про особу, власника житла чи іншого володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
✅Відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
📌Така ухвала виконується безпосередньо слідчим та/або прокурором, або групою слідчих/прокурорів у кримінальному провадженні, які обов’язково мають бути зазначені в резолютивній частині ухвали, яким надано право на проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку.
📌Але на практиці буває, коли окрім слідчого/прокурора присутні й інші особи, яких немає у переліку осіб, зазначених в ухвалі.
📌Слід зазначити, що правоохоронці на підставі імперативних вимог ст. 107 КПК України зобов’язані фіксувати виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Таке саме право надано і стороні захисту.
📌Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

‼Як відбувається обшук?
📌Зазвичай обшук починається рано вранці, коли особа, в приміщенні якої планується обшук, до нього не готова.
📌Такій особі, має бути пред’явлено ухвалу слідчого судді про проведення обшуку та надано її копію, а у випадку відсутності такої особи на місці обшуку, така ухвала має бути залишена на видному місці, а по закінченні обшуку має бути забезпечено збереження схоронності майна у приміщенні, де відбувся обшук.
📌Імперативно, ч.1 ст. 236 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор, чи інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, а тому не слід зволікати з його викликом. Слід зазначити, що такий допуск має бути забезпечений на будь-якому етапі обшуку, проте не слід зволікати із викликом адвоката.
📌Одразу застерігаємо, що не слід чинити опір. Обшук зазвичай супроводжується раптовістю, та неочікуваністю, а також може бути із залученням підрозділів особливого призначення, демонстрацією зброї, ламанням дверей, замків, застосуванням сили.
📌Перед проведенням обшуку необхідно ознайомитись із її змістом. В разі виявлення помилок, наприклад, в адресі, звернути на це увагу та надати підтверджуючі документи.
📌Осіб, які прийшли проводити обшук, треба просити пред’явити їх службові посвідчення та запитати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанов про призначення групи прокурорів та слідчих.
📌Особи не зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшук не мають права на проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку, окрім оперативних співробітників, які мають доручення від слідчого.
📌Додатково необхідно перевірити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та дає право на проникнення до житла особи або іншого приміщення лише один раз.
📌Під час проведення обшуку слідчий, прокурор мають забезпечити участь двох незаінтересованих осіб (понятих).
📌Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також будь-які особи, що є заінтересованими в результатах кримінального провадження. Крім того, поняті можуть бути допитані в ході судового розгляду, в якості свідків проведення обшуку.
📌На практиці, може бути, коли поняті приходять разом із правоохоронцями. В такому випадку слід поцікавитись, яким чином вони були залучені, чи приймали вони участь в інших слідчих діях, чи не є заінтересованими особами в даному кримінальному провадженні.
📌Відеофіксація обшуку є обов’язковою, а тому додатково слід звертати увагу під запис проведення обшуку в різних приміщеннях (кімнатах) одночасно, без присутності понятих, або коли останні не мали змоги спостерігати за обшуком, з подальшим занесенням про це відомостей в протокол.
📌В ході обшуку, слідчий має право вилучати предмети, документи. Речі, що не зазначені в переліку ухвали слідчого судді, вилучені слідчим/прокурором, матимуть статус тимчасово вилученого, щодо якого протягом 48 годин з моменту такого вилучення майна слідчий за погодженням з прокурором/прокурор мають подати до суду клопотання про його арешт або повернути особі, в якої його було вилучено.
📌Крім того, слідчий може запропонувати добровільно видати речі, а у випадку незгоди провести особистий обшук особи.
📌Вимагайте здійснення особистого обшуку лише в присутності адвоката. Без присутності адвоката такий обшук може бути здійснено за сплином трьох годин з моменту його повідомлення та відповідно неприбуття. В такому разі слід пам’ятати, що обшук особи має право провести лише особа тієї ж статі, а за фактом проведення має бути складений окремий протокол обшуку особи.
📌Під час проведення обшуку слідчий та/або прокурор має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності власника (володільця) приміщення, також мають право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
📌В ході обшуку бувають випадки, коли слідчий може запропонувати надати особі пояснення стосовно певних речей або обставин, але слід пам’ятати, що обшук не є допитом.

‼Наслідки (результати) обшуку.
📌За наслідком обшуку приміщення має бути складений протокол обшуку, в якому фіксуються хід та результати обшуку.
📌Особи, які приймали участь в обшуку мають право зазначити в такому протоколі свої доповнення, зауваження, заявити про процесуальні порушення, які були допущені.
📌Рекомендуємо ретельно перевірити зміст протоколу обшуку, та особливо ретельно перевірити перелік майна, що було вилучено в ході обшуку із зазначенням ідентифікуючих даних такого майна, в тому числі тимчасово вилученого.
📌Якщо місця для зауважень у протоколі не вистачило, слід зазначити, що пояснення та зауваження надаються на додаткових аркушах, що долучаються до протоколу, а у випадку наявних пустих місць слід ставити прочерки, щоб не було можливості дописати будь-які відомості в протокол.
📌Протокол має містити дані про дату та час проведення обшуку, відомості про осіб які приймали в ньому участь, перелік вилучені предметів, документів, речей, дані про гаджети відеофіксації та флешку на яку здійснювався запис, зауваження осіб, що приймали участь, підписи учасників обшуку.
📌Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених речей та тимчасово вилученого майна вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.
📌Важливо пам’ятати, що навіть у випадку отримання під час обшуку доказів, що свідчать про невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор мають провести обшук в повному обсязі та долучити складені процесуальні документи за наслідками його проведення до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

☎️Консультації та юридична допомога за телефоном:
+38(068)-192-77-77
Адвокат Данильчук Назарій Богданович

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://advokatdanilchuk.com/wp-content/uploads/2021/04/white_logo-1.png
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».
Чернівці, вул. Андрія Кушніренка, 7 А, кабінет №105
+38(068)192-77-77
advokatdanilchuk@gmail.com

Підписуйтесь на нас:

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ