advokatdanilchuk@gmail.com
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».

Підпишіться на нас:

Цивільне правоЩо потрібно знати про договір довічного утримання (догляду)?

Непоодинокими є випадки, коли самотні люди похилого віку, які не спроможні самі забезпечувати власні потреби, змушені звертатися за допомогою до сторонніх осіб. Цими особами можуть бути далекі родичі, сусіди чи просто знайомі. В обмін за надану допомогу та догляд, пенсіонери ладні відмовитися від свого будинку, квартири чи іншого .

Така ситуація є досить поширеною та на практиці врегульовується шляхом укладення договору довічного утримання (догляду)

Саме тому слід добре розуміти всі ризики щодо відносин, що виникають між пенсіонером (особою, яка потребує догляду) та його утримувачем.

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) – домовленість двох сторін, за якою одна сторона (відчужувач) передає у власність другій стороні (набувачеві) житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно (ст. 744 ЦК України).

ХТО Є СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ?

ВІДЧУЖУВАЧ – особа, яка потребує догляду та передає своє майно у власність іншій особі.

Відчужувачем може бути фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я.

Договір довічного утримання (догляду) може бути укладений відчужувачем на користь третьої особи.

У такому разі набувач зобов’язаний виконати свій обов’язок щодо догляду (утримання) на користь третьої особи, вказаної в договорі (доглядати за особою, що вказана у договорі).

НАБУВАЧ – особа, яка зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно та набуває у власність передане їй майно.

Набувачем може бути повнолітня дієздатна фізична особа фізична (кілька фізичних осіб) або юридична особа.

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають співвласниками майна, переданого їм за договором довічного утримання (догляду), на праві спільної сумісної власності.

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов’язок перед відчужувачем є солідарним.

Користуйтеся консультацією: Основне, що потрібно знати про спадкування за заповітом

ЯКЕ МАЙНО МОЖЕ БУТИ ПЕРЕДАНЕ У ВЛАСНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ?

  • Житловий будинок або його частина.
  • Квартира або її частина.
  • Інше нерухоме майно ( гараж, дача, земельна ділянка, садовий будинок тощо).
  • Рухоме майно, що має значну цінність (його вартість не визначена за законом, тому це може бути автомобіль, коштовності тощо).

Набувач та відчужувач можуть домовитися про заміну речі, яка була передана за договором довічного утримання (догляду), на іншу річ (ст. 753 ЦК України).

У ЯКІЙ ФОРМІ МАЄ БУТИ УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР?

Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Якщо предметом договору є нерухомість, то такий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації.

ЧИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ЗА ВІДЧУЖУВАЧЕМ (ПЕНСІОНЕРОМ) ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО?

Відповідно до ст. 749 ЦК України, з урахуванням ч. 4 с. 334 ЦК України, право власності на житло переходить від відчужувача до набувача в момент державної реєстрації договору довічного утримання.

З моменту державної реєстрації договору довічного утримання відчужувач (особа, яка потребує утримання) перестає бути власником будинку, квартири.

Отже, у разі укладення договору ВІДЧУЖУВАЧ (пенсіонер) втрачає можливість розпоряджатись своїм житлом (продавати, дарувати т.п.), так як більше не є його власником.

ЧИ МАЄ ПРАВО НАБУВАЧ ПРОДАВАТИ, ДАРУВАТИ ЧИ ІНШИМ ЧИНОМ ВІДЧУЖИТИ НАБУТЕ ЗА ДОГОВОРОМ МАЙНО?

Набувач за таким договором обмежений у праві розпорядження житлом до моменту смерті відчужувача.

Набувач НЕ має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання (догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

На майно, передане набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувача.

Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов’язків перед відчужувачем.

ЧИ ВТРАЧАЄ ВІДЧУЖУВАЧ ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ У ЖИТЛІ, ЯКЕ ПЕРЕДАНЕ ЗА ДОГОВОРОМ?

Все залежить від умов самого договору.

Відповідно до ст. 750 ЦК України набувач може бути зобов’язаний забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання (догляду).

У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, в якій відчужувач має право проживати.

Тобто, для того, щоб відчужувачу (пенсіонеру) не втратити право на проживання у квартирі, будинку, який йому належав, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ щодо забезпечення житлом, правом на проживання в ньому, слід чітко прописувати в умовах договору.

ЯКІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА НАБУВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ?

У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення (може бути вказана конкретна щомісячна грошова сума), а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача (вид та кількість харчування, порядок отримання медичної допомоги, послуг перукаря т.п.).

Набувач зобов’язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду).

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ДІЯ ДОГОВОРУ?

1. Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду:

  • на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини;
  • на вимогу набувача.

У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов’язків за договором, відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення.

У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та (або) догляд відчужувача, не підлягають поверненню.

У разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов’язки за договором.

2. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СМЕРТІ НАБУВАЧА

Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передане відчужувачем.

Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна, що було передане відчужувачем, право власності на це майно може перейти до спадкоємця за законом.

Якщо у набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття майна, переданого відчужувачем, відчужувач набуває право власності на це майно. У цьому разі договір довічного утримання (догляду) припиняється.

ЧИ МОЖЛИВО ЗМІНИТИ НАБУВАЧА?

У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов’язків набувача за договором довічного утримання (догляду) з підстав, що мають істотне значення, обов’язки набувача МОЖУТЬ бути передані за згодою відчужувача члену сім’ї набувача або іншій особі за їхньою згодою.

Відмова відчужувача у наданні згоди на передання обов’язків набувача за договором довічного утримання (догляду) іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають істотне значення.

ПІДСУМОВУЮЧИ, звертаю вашу увагу на те, що завжди слід уважно ознайомлюватися з умовами договору, який ви підписуєте, оскільки вони можуть суттєво відрізнятися від попередніх усних домовленостей.

Договір довічного утримання (догляду) може бути альтернативою договору дарування, але власник майна отримуює взамін гарантії догляду та (або) довічного утримання, поховання.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://advokatdanilchuk.com/wp-content/uploads/2021/04/white_logo-1.png
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».
Чернівці, вул. Андрія Кушніренка, 7 А, кабінет №105
+38(068)192-77-77
advokatdanilchuk@gmail.com

Підписуйтесь на нас:

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ