advokatdanilchuk@gmail.com
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».

Підпишіться на нас:

Кримінальне правоНаявність ознаки «вчинення злочину у складі організованої групи» доводиться кількістю вчинених злочинів протягом значного періоду та підтриманням тривалих стабільних відносин для підготовки та вчинення злочинів (№ 484/1134/16-к від 14.11.2018)

Фабула судового акту: Згідно ч. 3 ст. 28 КК Українизлочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього Отже виходячи із наведеного ознаками організованої злочинної групи є:

-наявність декількох осіб (трьох або більше);

– попередня їх зорганізованість у спільне об’єднання для готування або вчинення двох чи більше злочині

– стійкість такого об’єднання;

– об’єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;

– обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом;

Наведений перелік ознак є вичерпним і тільки лише три наявності усіх таких ознак має місце вчинення злочинів у складі організованої групи.

У даній справі особу засуджено за ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України за те, що вона створила та очолила організовану злочинну групу, до складу якої увійшли 3 особи, які попередньо зорганізувались у стійке об’єднання для вчинення злочинів, з єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення плану скоєння злочинів, відомого всім учасникам групи.

Діючи у складі організованої злочинної групи зазначені особи вчинили 17 епізодів таємного викрадення кабелю з колодязів кабельної каналізації.

Ухвалою апеляційного суду вирок суду першої інстанції залишено без зміни.

На зазначені рішення засудженим подано касаційну скаргу у якій останній вказав на та, що суд неправильно кваліфікував його дії, оскільки не доведено, що злочини були вчинені організованою групою, яка мала стійкий характер. Зазначає, що злочини вчинялись спонтанно, без розподілу функцій між учасниками групи та за відсутності будь-якого плану, тобто лише за попередньою змовою групою осіб, персональний склад групи не був сталим, а тому його дії слід кваліфікувати за частиною 2 або 3 статті 185 КК України. Водночас він не міг бути організатором групи в силу захворювання, у зв’язку з яким перебуває на обліку у лікаря психіатра.

Переглядаючи вказану справу Касаційний кримінальний суд такі доводи засудженого відкинув та залишив попередні судові рішення в силі.

Обґрунтовуючи свою позицію ККС вказав, що визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об’єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв’язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

Враховуючи кількість вчинених злочинних дій протягом значного періоду часу та підтримання тривалих стабільних відносин у зв’язку з підготовкою та вчиненням злочинів, встановлені у справі обставини щодо домовленостей між засудженими про вчинення злочинів та узгодженість, аналогічність і послідовність їх дій, вжиття заходів конспірації (вчинення злочинів у нічний час), суд дійшов обґрунтованого висновку, що у цьому випадку вчинення злочинів у складі трьох, а в подальшому – чотирьох засуджених, котрі діяли як стійка організована група, за цією ознакою кваліфіковані правильно.

Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.

Утворення (створення) організованої групи слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об’єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації до злочину і включають підшукування співучасників, об’єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов’язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи є утворення стійкого об’єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв’язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних зв’язків.

Фактичну основу кваліфікації дій засудженого склали дані про те, що він, керуючись корисливим мотивом, з метою вчинення крадіжок кабелю з колодязів кабельної каналізації, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, оскільки це потребує довготривалої підготовки, завчасно зорганізував у внутрішньо стійке об’єднання своїх добре знайомих, які поділяли його наміри (задуми), а роль керівника організованої групи засуджений залишив за собою. При цьому останній планував і організовував скоєння злочинів, детально розподілив між учасниками групи функції, яких вони відповідно до плану дотримувалися під час вчинення злочинів і які у взаємозв’язку були направлені на виконання об’єктивної сторони цих злочинів, координував їх дії, розподіляв між учасниками організованої групи здобуті за наслідками вчинення злочинів гроші.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://advokatdanilchuk.com/wp-content/uploads/2021/04/white_logo-1.png
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».
Чернівці, вул. Андрія Кушніренка, 7 А, кабінет №105
+38(068)192-77-77
advokatdanilchuk@gmail.com

Підписуйтесь на нас:

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ