advokatdanilchuk@gmail.com
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».

Підпишіться на нас:

Без категоріїВ окремих кримінальних провадженнях для встановлення розміру матеріальних збитків не потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання, а достатньо загальновідомих і загальнодоступних знань для оцінки даних, отриманих за допомогою інших, крім експертизи, джерел доказування, про найменування викраденого товару та його вартості (наприклад, щодо вартості викраденої безпосередньо з магазину роздрібної торгівлі товарної продукції, на яку є роздрібна ціна, чи проведення інших арифметичних розрахунків, тощо).

Квітень, постанови ККС

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС від 01 квітня 2021 року у справі №676/1504/18, провадження № 51-934км20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96074946
❗ Визначення розміру викраденого майна

В окремих кримінальних провадженнях для встановлення розміру матеріальних збитків не потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання, а достатньо загальновідомих і загальнодоступних знань для оцінки даних, отриманих за допомогою інших, крім експертизи, джерел доказування, про найменування викраденого товару та його вартості (наприклад, щодо вартості викраденої безпосередньо з магазину роздрібної торгівлі товарної продукції, на яку є роздрібна ціна, чи проведення інших арифметичних розрахунків, тощо).

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС від 01 квітня 2021 року у справі №642/5974/18, провадження № 51-3676км20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96106287
❗ Незаконний збут/реалізація психотропних речовин

У даному випадку термін «реалізація» за своїм змістом є дещо вужчим, ніж термін «збут». Під реалізацією розуміється відпускання продукції і одержання оплати за неї, перетворення майна, товару або цінних паперів на гроші. Отже, реалізація може здійснюватися виключно на оплатній основі.

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС від 06 квітня 2021 року у справі №739/538/20, провадження № 51-98км21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96112711
❗ Про складання окремого документа про вилучення

Так, колегія, суддів погоджується з висновками судів про те, що відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду, а тому в складанні окремого документу про вилучення нема необхідності.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС від 06 квітня 2021 року у справі №610/569/19, провадження № 51-5231км20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96304784
❗ Про згоду на огляд

Оскільки закон не визначає спеціальних засобів доказування добровільності згоди на проникнення до житла або іншого володіння особи, то наявність чи відсутність згоди, а також її добровільність чи вимушеність мають бути встановлені виходячи з сукупності обставин, за яких відбувалося проникнення до житла чи іншого володіння особи, і ці обставини можуть доводитись або спростовуватися сторонами за допомогою будь-яких засобів доказування.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС від 07 квітня 2021 року у справі №263/15605/17, провадження № 51-4234км20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96208170
❗ Про активне сприяння розкриттю злочину

Отже, визнання засудженим своєї вини та надання правдивих показань ще підтверджує наявності такої обставини, що пом`якшує покарання, як активне сприяння розкриттю злочину.

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС від 08 квітня 2021 року у справі №511/2543/17, провадження № 51-2778км20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96243758
❗ Корисливий мотив при незаконному позбавленні волі або викраденні людини

Так, кваліфікованими видами незаконного позбавлення волі або викрадення людини є вчинення їх, у тому числі із корисливих мотивів. Як учинене з корисливих мотивів незаконне позбавлення волі особи кваліфікується у разі, коли винний, незаконно позбавляючи волі потерпілого, бажав одержати у зв`язку з цим матеріальні блага для себе або інших осіб (заволодіти грошима, коштовностями, цінними паперами, майном), одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов`язків або досягти іншої матеріальної вигоди. При цьому не має значення, чи одержав винний ту вигоду, яку бажав одержати внаслідок таких своїх дій, а також коли виник корисливий мотив – до початку чи під час вчинення цього злочину.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС від 13 квітня 2021 року у справі №554/10204/15-к, провадження №51-492км21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96377284
❗ Про позовну заяву як предмет службового підроблення

Звернення до суду з позовною заявою від імені юридичної особи чи надання письмових пояснень до позовної заяви за жодних обставин не може кваліфікуватися як службове підроблення. Якщо в позовній заяві позивач посилається на інші документи (договори, доручення тощо), які інша особа вважає підробленими, то може йтися саме про підробку таких інших документів (конкретний договір, доручення тощо), але не про підробку позовної заяви чи пояснень до неї.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС від 13 квітня 2021 року у справі №345/658/19, провадження №51-443км21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96377285
❗ Про доручення прокурора на проведення НСРД

Крім цього, зазначені вище кримінальні процесуальні приписи не передбачають обовʼязкового винесення прокурором окремого доручення на проведення певних НСРД. Для належного їх проведення відповідними оперативними підрозділами прокурор може зазначити про це безпосередньо в тексті постанови про проведення НСРД, що і було зроблено у даному кримінальному провадженні, а тому твердження про відсутність доручення оперативним підрозділам для проведення НСРД суперечать матеріалам розглядуваної справи.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС від 14 квітня 2021 року у справі №199/2151/18, провадження № 51-4040 км 20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96406909

❗ У справі №199/2151/18 ККС висловився щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК

Дії особи, спрямовані на протидію невиправданому і надмірному насильству з боку поліцейського, не можуть кваліфікуватися як опір за статтею 342 КК. Якщо особа відштовхує поліцейського, щоб запобігти удару кийком, або закриває обличчя від удару, в результаті чого поліцейський отримує травму руки, або хапається за одяг поліцейського, щоб запобігти падінню, такі дії не можуть вважатися опором у значенні статті 342 КК, оскільки їхня мета полягає не у протидії законній діяльності поліції, а в уникненні небезпеки для життя і здоров`я особи.
Для того, щоб провести не завжди очевидну межу між опором у значенні статті 342 КК і діями, зумовленими рефлекторними реакціями або самозахистом, суду необхідно взяти до уваги не лише факт фізичного впливу на поліцейського з боку обвинуваченої особи, але і контекст, у якому відбулася подія.

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС від 15 квітня 2021 року у справі №227/641/18, провадження № 51-5051км20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96406913

❗ У справі №227/641/18 ККС висловився щодо підготовки речей до впізнання

Процес підготовки до впізнання має повністю проходити за відсутності упізнавача. При цьому перед пред`явленням для впізнання річ, яку слід впізнати, кладеться на будь-яке місце поміж інших речей також виду, якості і без різких відмінностей у зовнішньому вигляді, які будуть пред`явлені упізнавачу, і останній не повинен знати де саме із запропонованих на впізнання речей знаходиться річ, що впізнається.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС від 21 квітня 2021 року у справі №578/789/19, провадження № 51-4176км20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96503134
❗ У справі №578/789/19 ККС висловився щодо зміни повідомлення про підозру

Стаття 279 КПК лише визначає, що у разі якщо такі підстави виникають, то слідчий або прокурор мають виконати вимоги ст. 278 КПК, тобто скласти повідомлення про нову підозру чи зміну раніше повідомленої підозри.
В свою чергу, зміна раніше повідомленої підозри може здійснюватися шляхом внесення корективів як у фактичну сторону розслідуваного кримінального правопорушення, так і в юридичну оцінку вчиненого та виражатися, у тому числі через уточнення або зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Стаття 277 КПК не ставить до слідчого, прокурора вимогу наводити у повідомленні про підозру (зміну раніше повідомленої підозри) обґрунтування прийняття такого процесуального рішення.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС від 21 квітня 2021 року у справі №712/48/15-к, провадження № 51-1872км18
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96545086

❗ У справі №712/48/15-к ККС висловився щодо шахрайства

Усвідомлення винуватим, кому саме належить чуже для нього майно та на яких підставах, чи заволодіває він майном, ввівши в оману (обманувши) власника предмета злочину чи іншу особу, у фактичному володінні якої перебуває предмет злочину, не є обов`язковим для встановлення ознак шахрайства, якщо не йдеться про врахування матеріального становища конкретного потерпілого за ч. 2 ст. 190 КК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС від 27 квітня 2021 року у справі №712/4384/20, провадження №51-548км21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96632018
❗ У справі №712/4384/20 ККС висловився щодо застосування положень ст. 69 КК

Приписи ст. 69 КК про призначення винній особі більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, є спеціальними і застосовуються у виключних випадках. Підставами для застосування цієї статті є встановлення не лише наявності кількох пом`якшуючих обставин, а й того факту, що їх наявність істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Тобто для застосування судом положень ст. 69 КК повинні бути встановлені виключні обставини, що істотно знижують ступінь тяжкості саме вчиненого кримінального правопорушення. У кожному випадку факт зниження ступеня тяжкості кримінального правопорушення повинен оцінюватися судом з урахуванням індивідуальних особливостей конкретного кримінального провадження. Проте у будь-якому разі встановлені обставини, що пом`якшують покарання, мають настільки істотно знижувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції статті було б явно недоцільним і несправедливим.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://advokatdanilchuk.com/wp-content/uploads/2021/04/white_logo-1.png
м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області , вул . С. Бандери,15 «а».
Чернівці, вул. Андрія Кушніренка, 7 А, кабінет №105
+38(068)192-77-77
advokatdanilchuk@gmail.com

Підписуйтесь на нас:

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ